دستانت کـــو؟

"برای بهتـــرینم زویــــا"

 

باز هم با وجود این همه جمعیت

به دنبال من میگردم و تو...

دستانم را که رهـــا کردی

خود را در خالی کوچه ها گم کرده ام

میـــــــــگردم

تا که شاید ترا بیابم

نیستی ، نبوده ای

در کوچه پس کوچه های خاطرات گم میشوم

خود را بی تو جا میگذارم

دستانت کـــو؟!

.

.

.

.

ParSa~

 

***

گرمی دستانت برای من ...

نگاه زیبایت از آن ِ من ...

قلبم تپش قلبت را میخواهد ، پس قلبم برای تو ...

تو برای ِ من ... من برای ِ تو ...

ز و یـــــا ~ بانوی سخنوری

/ 6 نظر / 9 بازدید
ز و یــــــا

گرمی دستانت برای من ... نگاه زیبایت از آن ِ من ... قلبم تپش قلبت را میخواهد ، پس قلبم برای تو ... تو برای ِ من ... من برای ِ تو ...[قلب][گل]

پرومــــته ~ پارســا

زویاا وقتی که نیستی باران بر تمام غربتم می بارد وچشمان سرگردانم تنها تو را در آسمانها جستجو میکند امروز دستانت در خیالم در دستانم بود باد در موهای کوتاهم کمی مورب می وزید آفتاب عمود بر من و درختان بی سایه بر سر من قد می کشیدند و تو ایستاده در قلبم جای گرفتی ومن در آسمان تو قدم نهادم جایت خالی بود ماه من~ . . . ParSa~

پرنده آتش

[لبخند] یاد یاران قدیمی همیشه زنده است . خوش برگشتی به آشیانه نسیم

پرنده آتش

عکستو جدید نکردی خوش تیپ .... این همون عکس 10 ساله پیشه دوست دارم بدونم به همون خوشگلی موندی

مامان آتریسا

لای پرهایم گرما رانفس کشیدم! ضد باران بودند که خیس نشدم... خدا می دانست گاهی سرپناهی شاید نیابم!!! و اکنون پرواز را به خاطر خواهم سپرد.

دخترک مهربون

سلام به منم سر بزن