گاهی بی بهانه دلم برایت می گیرد

"برای بهتـــرینم زویــــا" 

 

 

گاهی بی بهانه دلم برایت می گیرد

نمی دانم دلها بهــــانه گیـــرند

یا بهـــــانه ها دلگـــــــیر….!?

وبـــازهم، من و تنهـــایی

من و دیوارهای عبوس و تکـــراری

و بازهم، تکیه های همیشگی و

نبودن های تــــــو

نامم را صدا کن

بگو بر دلم میمانی

من هم میمانم

.

.

.

ParSa~

/ 2 نظر / 12 بازدید
Lidoma

سلام دوست من.وب زيبايي داري.اگه وقت کردي به وب منم سر بزن و نظرتو مطرح کن ‌ ‌‌

Lidoma

سلام دوست من.وب زيبايي داري.اگه وقت کردي به وب منم سر بزن و نظرتو مطرح کن. ‌ ‌‌