کدام لیلی را به مجنون نگاهم صدا زنم؟

"برای بهتـــرینم زویــــا"


کدام موج را روی موج دیگر بچینم تا به آسمان تو برسم؟

کدام باد را نجوا دهم تا نامت را به عرش برساند؟

کدام هوا را به حوای تو بخوانم؟

کدام لیلی را به مجنون نگاهم صدا زنم؟

کدام کوه را به بیستون قامتت

تیشه برجانم زنم؟

.

.

.

.

ParSa~

/ 0 نظر / 13 بازدید