آﺳﻤﺎن...ﻣﻦ....ﺗﻮ....ﻣﺎ

 

تمام دلتنگی هایم تنها برای توست~

آﺳﻤﺎن...ﻣﻦ....ﺗﻮ....ﻣﺎ

مثل ستاره... ماه ... ابر... باران

از گندم زار که بگذری از باران گذشته ای

میرسی به من که میان درختان پر غوغا ایستاده ام

و ترا به یاد خودت می اندازم

که مثل ستاره در آسمان

درخشیده ای

هر لحظه

هر آن

هر نفس

.

.

.

ParSa~

 

/ 0 نظر / 10 بازدید