بوی باران میدهی..!

 

 

خود را جا گذاشته ام میان

بود و نبود تو!

رفته ام

به نا کجا آبادی که نمیدانم

کجا خود را جا گذاشته ام

نمی دانم میان ، آسمان و زمین بود

یا در میان باد و باران

یا درمیان آغوش و دستان تو!
می دانی!؟

بوی باران میدهی..!

.

.

.

ParSa~

/ 1 نظر / 12 بازدید
ز و یــــــا

عالــــــــــــــــــــــــی بود مث ِ همیشه پارســـــــــــــــــــــا [گل][قلب]